Information om hur SEG använder personuppgifter

Information om hur SEG använder personuppgifter finns nu att hitta via en länk på inloggningssidan i E-nummerbanken. Under lösenordsfältet finns länken ”Användning av personuppgifter”. Klicka gärna på den och läs hur personuppgifter används i E-nummerbanken.