E-nummersök

SEG administrerar en produktdatabas för elbranschen, E-nummerbanken. Syftet med banken är att: effektivisera materielhanteringen, förenkla administrationen för alla leden i värdekedjan, förbättra produktspårbarheten.