Byggbranschen samverkar kring digitalisering av information om byggprodukter