Allmänt om ALEM 09

ALEM 09 – Allmänna leveransbestämmelser avseende elektrisk materiel för leverans
och användning i Sverige, utarbetade av Elektriska Installatörsorganisationen EIO
och Sveriges Elgrossister, SEG.

Leveransbestämmelsen är ej avsedd att tillämpas för leveranser och tjänster,
elektriska hushållsapparater, hemelektronik, datorer eller programvaror.

Reklamationsblankett ALEM-09 1407

ALEM09

ALEM09 English